Voor wie 2024-04-07T16:13:53+02:00

Voor wie

is onze hulp bedoeld?

Wij bieden Jeugdhulp en WMO-ondersteuning aan Poolssprekende gezinnen in Nederland, die problemen hebben waar zij niet op eigen kracht uit kunnen komen. Zo kan er sprake zijn van een verslavingsprobleem van (één van) de ouders. Door onder meer onvoldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen schulden zijn ontstaan. Het huwelijk of de relatie dreigt stuk te lopen. Misschien moet de woning verkocht worden. Het contact met de school van hun kind, met artsen of overheidsinstellingen verloopt moeizaam vanwege de taalbarrière. Voor deze gezinnen is onze hulp mogelijk; voor de ouders, maar meestal ook voor de eventuele kinderen in het gezin, als hun leefsituatie onveilig wordt of als zij gedragsproblemen hebben.

Het is onze prioriteit om jeugdigen, van wie een gezonde ontwikkeling of veiligheid wordt verstoord door problemen of nalatigheid van de ouders / verzorgers, te helpen.

Wat kunnen wij voor de gezinnen betekenen?
Wij komen thuis bij de gezinnen en bieden, in de Poolse taal, psychologische, pedagogische en/of financieel-administratieve, praktische ondersteuning bij gezinnen die:
– kinderen hebben met gedragsproblemen of getraumatiseerd zijn
– geen structuur kunnen aanbrengen in de dagindeling
– opvoedondersteuning nodig hebben
– moeite hebben om zich aan te passen aan het leven in de Nederlandse samenleving
– financiële, administratieve of juridische problemen hebben
– hun plichten met betrekking tot sociale en wettelijke voorschriften verwaarlozen
– problemen hebben met verslaving
– mogelijk andere problemen hebben.

Maak een afspraak

Uw hulpvraag is een uitdaging voor ons! Neem contact met ons op.

CONTACT