Over Ons 2024-04-27T07:43:19+02:00

WELKOM BIJ HET CENTRUM VOOR POOLSE GEZINNEN

Korte kennismaking met ons Centrum, onze doelen en ons team

ONS CENTRUM

Het Centrum voor Poolse Gezinnen in Roosendaal biedt Jeugdhulp en/of WMO-ondersteuning in de Poolse taal, aan Poolssprekende gezinnen die in Nederland wonen en problemen hebben, die zij op eigen kracht niet kunnen oplossen. De reguliere hulpverlening loopt vaak vast vanwege de taalbarrière. Door onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en van de Nederlandse rechten en plichten worstelen veel van deze gezinnen met verschillende adaptieve problemen. Zij hebben vaak een beperkt sociaal netwerk en dus weinig steun vanuit de directe omgeving.

ONS DOEL

Onmacht en disfunctionaliteit van de ouders, of een traumatische ervaring, kunnen een belemmering vormen voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Ons hoofddoel is om kinderen uit deze gezinnen te helpen door inzet van onze psychologe of pedagoge, afhankelijk van de benodigde ondersteuning. Daarnaast kunnen wij de ouders helpen middels opvoedondersteuning, advies en begeleiding bij financieel-administratieve zaken, contacten met overheidsinstellingen, artsen en scholen. Wij wijzen de weg, totdat het gezin voldoende zelfredzaam is en de kinderen op een veilige, gezonde manier kunnen opgroeien.

ONS TEAM

Het team van het Centrum voor Poolse Gezinnen bestaat uit:

mevrouw K. Bambacht, maatschappelijk werker
mevrouw M. Stolarek-Zych, trajectbegeleider / counselor
mevrouw E. Świąder, jeugdzorgwerker
mevrouw E. Kowalczyk, pedagoge / vertrouwenspersoon
mevrouw S. Stafińska, psychologe
mevrouw S. Ratajczak – Szwed, sociaal cultureel werker
mevrouw M. Czarnecka, trajectbegeleider
mevrouw N. Bosmans, officemedewerkster
mevrouw K. Romanica, officemedewerkster
de heer D. Radoszewski, directeur / oprichter