Hulp op z’n Pools

Hulp op z’n Pools 2017-11-02T10:27:03+01:00

Centrum voor Poolse Gezinnen fungeert als schakel tussen Poolse migranten en de Nederlandse samenleving.

Poolse behoeften en omstandigheden
Er wonen inmiddels zo’n honderdvijftigduizend Poolse migranten in Nederland.
Een groot aantal van deze groep heeft ondertussen met een flink aantal sociale problemen te kampen. Vooral de kinderen lijden daaronder. Hun ouders werken soms van zes uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. Velen zijn totaal afhankelijk van hun werkgevers. Ze moeten nogal eens overwerken ten koste van de aandacht voor hun kinderen. Daarbij leven velen in voortdurende angst hun baan of woonruimte te verliezen als zij hier tegen in gaan. Verstoken van ouderlijk toezicht, brengen de kinderen van Poolse werknemers soms hele dagen achter de computer of voor televisie door. Niemand die op ze let. Sociale controle is er nauwelijks. Wanneer ouders berichten krijgen van school over bijvoorbeeld een weekje spijbelen, dan kunnen ze dat vaak niet lezen. Ook zijn de werktijden vaak slecht te combineren met het leren van de Nederlandse taal. Men woont vaak te afgelegen en er is geen vervoer. Na een lange werkdag heeft men geen energie meer over om nog ver te reizen voor de taallessen of huiswerk.
En ook al spreken de ouders soms een woordje Nederlands, de drempel naar Nederlandse hulpverleners blijft hoog, ook vanwege de culturele kloof. Pas als het echt misgaat, komt er bemoeienis van Nederlandse instanties, zoals Bureau Jeugdzorg. Er is dan al vaak sprake van huiselijk geweld, alcohol misbruik, kindermishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Het verlenen van hulp aan ouders/gezinnen die geen Nederlands verstaan is dan bijna onmogelijk.

Wat wij doen
Poolse migranten kunnen bij ons terecht na verwijzing door een Jeugdprofessional, Jeugdbeschermer of de Gemeente. Wij geven uitleg bij vragen met betrekking tot rechten en plichten en hoe in de Nederlandse samenleving een aantal zaken geregeld is. Ook leggen we uit wat men van de hulpverlener of hulpverlenende instantie kan verwachten en wat er van de Poolse migrant verwacht wordt. Dit gebeurt allemaal in de Poolse taal.

  • Wij geven onafhankelijke informatie met betrekking tot rechten en plichten, regelingen.
  • Wij maken wegwijs naar informatie die reeds beschikbaar is in het Pools, maar niet of moeilijk gevonden wordt.
  • Wij informeren over instanties die informatie, diensten en hulp verstrekken speciaal voor migranten.
  • Wij bieden laagdrempelige ambulante hulpverlening aan multiproblematieke gezinnen (zie ons zorgaanbod)
  • Wij verstrekken informatie en bieden ambulante hulp aan scholen, consultatiebureaus, huisartsenpraktijken en andere instanties bij taalproblemen en problematische cultuurverschillen

Wij werken in opdracht van o.a. CJG, Jeugdprofessionals, Jeugdbeschermers, maar wij kunnen ook ingezet worden door scholen, consultatiebureaus, artsen en andere instanties om de voorlichting , informatie en begeleiding in het Pools te verstrekken en ambulante begeleiding hierbij te geven. Hierdoor zullen afspraken, verwachtingen, verwijzingen, opdrachten en overige communicatie beter door de Poolse migranten ontvangen en uitgevoerd worden. Op het ogenblik is er al veel geregeld in Nederland voor migranten, maar door de taalbarrière lukt het nog steeds niet de migranten volledig te bereiken. Onze Poolse collega’s kunnen de migranten in de Poolse taal aanspreken en ambulante begeleiding bieden bij het verstrekken van informatie over wat er van hun verwacht wordt en het uitvoeren hiervan. Hierdoor zal de hulp en ondersteuning van de ingeschakelde instantie(s) effectiever opgepakt en begrepen worden.

Doordat wij bekend zijn met de Poolse cultuur zijn wij in staat om dichter bij de problematiek van bijvoorbeeld een Pools gezin te komen. Eventuele signalen die om hulp of begeleiding vragen kunnen we snel signaleren en, in overleg, ter sprake brengen bij de hulp biedende instantie. Ook misstanden die niet zo snel gezien worden kunnen we bespreekbaar maken.

Wij werken toe naar een weer leefbare en gelukkige situatie binnen het gezin.