Działania2

Działania2 2017-11-01T15:27:28+01:00

Podejmowane przez nas działania określane są na podstawie indywidualnych potrzeb danego klienta. Na podstawie rozmowy wstępnej tworzymy plan wzmocnienia motywacji wewnętrznej rodziny i jej poszczególnych członków, przy jednoczesnym rozwiązaniu jej problemów finansowych, administracyjnych i społecznych. Naszym celem jest ograniczenie do minimum wszystkich negatywnych czynników mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na naszego podopiecznego i jego rodzinę.

Cele te realizujemy w oparciu o szereg sprawdzonych metod:

– poradnictwo rodzinne;

– terapia systemowa rodziny;

– terapia par;

– doradztwo psychologiczne;

– interwencja kryzysowa;

– ogólna pomoc w kontaktach z instytucjami, firmami, lekarzami itp. – pomoc doraźna mająca na celu zapobieżenie błędom administracyjnym prowadzącym np. do długów.

– analiza i optymalizacja sytuacji finansowej, administracyjnej i prawnej

– warsztaty z zakresu tematyki adaptacyjnej – działania profilaktyczne mające zapobiegać długotrwałemu stresowi związanemu ze zmianą kraju zamieszkania

– doradztwo zawodowe – działania mające na celu aktywizację polskich migrantów do poszerzania kwalifikacji i wykorzystywania tych już nabytych.