Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne do szczególny rodzaj pomocy, w którym uczestnicy spotkań z wykwalifikowanym pracownikiem Centrum voor Poolse Gezinnen, mogą rozwiązywać swoje trudności w komunikacji interpersonalnej, aktualne kryzysy (rozwód, ryzyko rozstania, trudności z uzależnieniem). Praca z pracownikiem CvPG w tym obszarze polega na podnoszeniu jakości życia rodziny, a także zrozumienie mechanizmów funkcjonowania w relacjach rodzinnych. Podczas spotkań poruszane będą również kwestie związane ze wsparciem w wychowaniu dzieci, udzielaniem wskazówek i rad w oparciu o najbardziej aktualny stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. Podstawą pracy jest teoria systemu rodzinnego.

2018-07-26T09:48:09+02:00