Dla kogo 2

Dla kogo 2 2017-11-01T12:32:28+01:00

Emigracja i brak wsparcia osób najbliższych, prowadzi do kryzysów, z którymi często trudno poradzić sobie samodzielnie dlatego swoją ofertę kierujemy do osób indywidualnych i instytucji gminnych, które zajmują się problemami Polaków.
Priorytetem naszej organizacji jest pomoc dzieciom i młodzieży, których prawidłowy rozwój, czy też bezpieczeństwo są zakłócone przez problemy lub zaniedbania swoich rodziców/opiekunów.
Pomagamy w rozwiązaniu problemów osobom, które:
– przeżywają problemy w kontaktach rodzinnych np.: małżonkiem, rodzicami, dziećmi;
– potrzebują wsparcia w związku z kryzysem w rodzinie,
– nie potrafią tworzyć harmonogramu dnia rodziny,
– mają problemy z uzależnieniami i współuzależnieniem,
– nie spełniają się w roli rodzica i małżonka,
– nie radzą sobie ze złością, gniewem, żalem,
– odczuwają trudności z adaptacją do życia holenderskim społeczeństwie,
– mają problemy finansowe, administracyjne czy prawne,
– zaniedbują swoje obowiązki względem regulacji społeczno-prawnych placówek państwowych w Holandii,
– i inne.