Hulp bij contacten met instellingen, bedrijven, artsen, etc.

Taalbeperkingen maken de ogenschijnlijk eenvoudigste activiteit tot een uitdaging, die niet altijd kan worden volbracht. Het functioneren in de Nederlandse samenleving van mensen, die alleen Pools spreken, is afhankelijk van derden, die deze taalbeperking niet hebben. Meestal is er hulp te vinden binnen het eigen sociale netwerk, maar als dat niet het geval is, kan tegen betaling professionele hulp ingeschakeld worden.

Echte problemen ontstaan wanneer door verlies van een baan of onverwacht hoge kosten, de  financiële situatie verslechtert. De intensiteit van de activiteiten neemt toe en de financiële capaciteit neemt af. Bij hoge intensiteit is de hulp van vrienden onvoldoende en vanwege de beperkte financiële middelen is er geen mogelijkheid om betaalde specialisten in te schakelen. Deze situatie verergert het probleem en leidt tot hulpeloosheid en disfunctioneren. De emotionele spanningen kunnen van invloed zijn op het functioneren van het hele gezin. Om dit te voorkomen, of om de rust in het gezin te laten terugkeren, biedt het Centrum voor Poolse Gezinnen hulp bij alle contacten met instellingen, bedrijven, zorgverleners, enzovoort. Tevens geven wij advies over hoe in de toekomst op eigen kracht met verschillende situaties om te gaan, zodat het gezin uiteindelijk onafhankelijk kan functioneren.

2018-07-26T10:04:52+02:00