Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is bedoeld om de financiële situatie van cliënten te verbeteren en begeleiding te bieden bij eventuele schuldenlasten. Om een optimaal resultaat te bereiken wordt, na analyse van zowel inkomsten als uitgaven, een budgetplan opgesteld op basis waarvan de volgende stappen worden bepaald, met als doel een volledig gevoel van financiële zekerheid voor het gezin. Deze stappen omvatten onder meer:

  • advies bij de juiste planning van uitgaven
  • bemiddeling in contact met schuldeisers
  • betaalregelingen treffen
  • indiening van aanvragen voor toeslagen, bijslagen, uitstel en kwijtschelding
  • kostenverlaging door over te schakelen naar goedkopere leveranciers
  • monitoring van de uitvoering van het budgetplan

2018-07-26T10:12:35+02:00