Doradztwo budżetowe

Doradztwo budżetowe ma za zadanie poprawienie kondycji finansowej oraz wsparcie w ewentualnych zadłużeniach naszego klienta. Aby osiągnąć optymalny wynik analizujemy zarówno przychody jak i wydatki. W tym celu tworzymy plan budżetu, na którego podstawie określamy kolejne działania, prowadzące do pełnego poczucia bezpieczeństwa finansowego rodziny. Działaniami tymi są między innymi:

  • doradzanie w odpowiednim planowaniu wydatków
  • pośredniczenie w kontakcie z wierzycielami
  • rozbijanie zadłużeń na raty
  • składanie wniosków o dodatki, dofinansowania, odroczenia i umorzenia
  • obniżanie kosztów za pomocą zmiany dostawców na tańszych
  • nadzorowanie realizacji planu budżetu

2018-07-26T09:38:18+02:00